Yhteys

Ota yhteyt­tä, mikä­li kai­paat tolok­kua työelämään.

Arpeeti Oulun seutu

Yhteys­tie­dot

Mer­ja Julkunen
Työ­elä­män kehittäjä
Yrittäjä
040 577 9167
merja.julkunen@arpeeti.fi