Yhteys

Ota yhteyt­tä, mikä­li kai­paat tolok­kua työ­elä­mään.

Arpeeti Oulun seutu

Yhteys­tie­dot

Mer­ja Jul­ku­nen
Työ­elä­män kehit­tä­jä
Yrit­tä­jä
040 577 9167
merja.julkunen@arpeeti.fi

Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke