Vie­lä ehdit ilmoit­tau­tua mind­ful­nes­sin etäkurssille

 In Ajankohtaista, Avoimet koulutukset

4.10. alkaa nel­jän vii­kon mit­tai­nen mind­ful­nes­siin etä­kurs­si. Vie­lä ehdit ilmoittautua.

Etä­kou­lu­tus — Iin kan­sa­lais­opis­to
Ajan­koh­ta: ma klo 18.00 – 19.15
Päi­vä­mää­rät: 4.10. – 1.11. (vii­kol­la 43 ei ole tun­te­ja)
Ilmoit­tau­tu­mi­nen: Opi hel­lit­tä­mään – joh­dan­to mind­ful­nes­siin 12,00 € | Iin kun­ta/Ii-ins­ti­tuut­ti/­kan­sa­lais­opis­to ja tai­de­kou­lu (opistopalvelut.fi)

Kurs­seil­la saat tie­toa sii­tä, mitä mind­ful­ness on, miten mind­ful­nes­sia har­joi­te­taan ja miten mind­ful­ness tukee hyvin­voin­tia ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Kurs­sil­la voit kokeil­la eri­lai­sia medi­taa­tio­har­joit­tei­ta. Saat myös vink­ke­jä, miten mind­ful­nes­sin voi tuo­da osak­si arjen aska­rei­ta. Jokai­sel­la ker­ral­la pää­set tutus­tu­maan myös hyvin­voin­nin ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen psy­ko­lo­gian teemoihin.

Recommended Posts