Työelämän muutokset

Arpeeti Oulun seutu

Työelämän muutokset

Jatkuvat muutokset ja elinikäinen oppiminen ovat keskeinen osa työelämää. Ihmiset joutuvatkin yhä useammin pohtimaan minuuttaan ja suhdettaan työhön jatkuvien muutosten keskellä. Vastuu oppimisesta ja oman elämän suunnittelusta on meillä jokaisella itsellämme. Vaikka näin on, kannattaa työyhteisöjen suunnata voimavaroja ihmisten muutosprosessien tukemiseen. Työyhteisöjen pitää myös huolehtia, etteivät sen omat rakenteet ja johtamistavat ole suurin este todellisille muutoksille. Lisäksi on tärkeää hyödyntää koko henkilökunnan potentiaali muutosten suunnittelussa. Dialogi on tähän oivallinen väline. Dialogi ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin arjen keskustelu.

Työelämän muutoksissa ihmiset miettivät työidentiteettiään, eli kuka minä olen, mihin kuulun työssäni ja millaisiin tavoitteisiin ja arvoihin haluan jatkossa sitoutua. Nämä ovat suuria kysymyksiä, joiden pohtiminen vaatii aikaa ja tilaa. Organisaation rakenteet tai toimintatavat voivat muuttua nopeastikin, mutta ihmisen mieli ei välttämättä pysy tässä vauhdissa mukana. Muutos konkretisoituu aidosti ihmisten työn tekemiseen vasta sitten, kun oman mielen sisäiset suuret kysymykset on ratkaistu.

Lue lisää blogista: Työidentiteetti – Arpeeti

Esimerkkejä palveluista

Työidentiteetti ja muutos – luento 1 h

Työidentiteetin merkitystä muutosjohtamisessa ei huomioida tarpeeksi. Luennolla käydään läpi muutosta työidentiteetin näkökulmasta.

Dialogissa on voimaa – luento 1 h

Luennolla saa syvällistä tietoa siitä, mitä dialogi tarkoittaa käytännössä ja mitä hyötyä siitä on muutoksissa ja työyhteisöjen kehittämisessä.

Dialogi työyhteisöjen kehittämisessä – valmennus

Valmennus koostuu 5–8:sta puolen päivän mittaisesta workshopista, joihin sisältyy alustusluentoja, erilaisia harjoitteita sekä vertaisoppimista. Valmennus pureutuu käytännön tasolla dialogitaitojen vahvistamiseen työyhteisöjen kehittämisen tueksi. Workshoppien välillä osallistujat tekevät työyhteisöissään dialogin hyödyntämisen kokeiluja. Näitä kokeiluja pohditaan pienryhmissä, jolloin pääset tekemään uusia oivalluksia kokemuksista oppimisen kautta.

Uudelle uralle – yksilötyönohjaus

Jos harkitset uutta uraa, tukee työnohjaus sinua loistavasti muutoksen tiellä. Luottamuksellinen 5–8 kerran työnohjausprosessi tukee ammatillista kasvua ja auttaa sinua jäsentämään omia suunnitelmia, pohtimaan eri vaihtoehtoja – ja kehittämään uusia.

Työidentiteetti muutoksessa – yksilötyönohjaus

Työnohjaus on 6–9 kerran prosessi, jossa tavataan kolmen viikon välein. Työnohjaus auttaa pohtimaan omaa suhdetta työhön ja tukee työhyvinvointia muutoksen keskellä.

Muutosta tukeva työyhteisöohjaus

Työnohjaus toimii tukena muutoshankkeissa. Työnohjauksessa voidaan purkaa muutosten aiheuttamaa tunnetaakkaa sekä viedä muutosta konkreettisesti eteenpäin yhdessä kehittämällä ja pohtimalla. Työyhteisötyönohjaus kehittää myös muutoksessa tarvittavia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Jokainen muutosprosessi on ainutlaatuinen, siksi muutosta tukevat työnohjausprosessit suunnitellaan työyhteisökohtaisesti.

Kiinnostuitko palveluistani?