Ristiriidoista ratkaisuihin

Arpeeti Oulun seutu

Ristiriidoista ratkaisuihin

Työyhteisöjen ristiriidat syövät työhyvinvointia ja vievät tehoa työn tekemiseltä. Pitkittyessään ne saattavat myös kärjistyä vaikeasti ratkaistaviksi konflikteiksi ja riidoiksi. On tärkeää osata ratkaista ja ehkäistä työyhteisöjen ristiriitatilanteita. Tähän auttaa työyhteisön ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen vaaliminen. Tärkeää on lisäksi ymmärtää tunteiden merkitys työelämässä ja se, millaiset tunnetaidot ovat välttämättömiä.

Esimerkkejä palveluista

Ristiriidoista ratkaisuihin – luento 1,5 h

Luennolla käydään läpi, miten työyhteisö ja jokainen henkilökohtaisesti voivat edistää ratkaisukeskeistä toimintaa.

Ristiriidoista ratkaisuihin – valmennus työyhteisöille

Valmennus auttaa osallistujia ymmärtämään ristiriitojen merkitystä ja syntymekanismeja työelämässä, tunteiden merkitystä ristiriitojen ja vuorovaikutuksen taustalla, omaa vastuuta työyhteisöjen ristiriitatilanteissa ja rakentavassa vuorovaikutuksessa. Valmennus antaa osallistujille työkaluja rakentavaan ristiriitojen käsittelyyn, palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen, tunteiden säätelyyn, ristiriitojen ennaltaehkäisyyn ja ratkaisukeskeisyyteen. Valmennus koostuu 4–6:sta puolen päivän tai 2–3:sta päivän mittaisesta workshopista, joihin sisältyy alustusluentoja, erilaisia harjoitteita ja vertaisoppimista.

Työyhteisötyönohjaus

Voimavarakeskeinen työnohjaus kehittää tiimien yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja näin ehkäisee myös ristiriitoja. Työnohjauksessa voi myös ratkoa erilaisia konkreettisia ongelmia ja kehittää toimintaa. Ristiriidat ovat osa työn arkea ja parhaimmillaan niiden kautta voidaan luoda jotain uutta. Voimavarakeskeisen työnohjauksen ydin onkin tutkia juuri erilaisia näkemyseroja ja syventää yhteistä ymmärrystä sitä kautta. Työnohjaus ei ole oikea keino silloin, kun ristiriidat ovat muuttuneet konflikteiksi, joissa vuorovaikutus on lakannut toimimasta. Työnohjausta voi soveltaa työyhteisöissä silloin, kun vuorovaikutus toimii ja akuutit suuret konfliktit on ratkaistu.

Kiinnostuitko palveluistani?