Pelisäännöt ja prosessit

Arpeeti Oulun seutu

Pelisäännöt ja prosessit

Prosessien sujuvuus ja tehokkuus vaikuttaa huomattavasti työtyytyväisyyteen ja yhteistyön sujuvuuteen. Selkeät yhteiset pelisäännöt ja tavoitteet puolestaan tuovat merkityksellisyyden tunnetta työhön ja ehkäisevät ristiriitoja. Arjen kiireissä voi kuitenkin perusasioiden sopiminen ja yhdessä kehittäminen unohtua. Tällöin kannattaa laittaa asiat kuntoon tehokkaasti asiantuntijan johdolla.

Esimerkkejä palveluista

Työyhteisötyönohjaus

Työnohjaus on oivallinen keino selkeyttää työyhteisön yhteisiä pelisääntöjä ja prosesseja. Yhteisiin pelisääntöihin ja tavoitteisiin keskittyvä työnohjaus voi olla jatkuva prosessi tai rajatumpi 5–8 kerran projekti.

Yhteiset pelisäännöt – workshop tiimeille

Jos tiimin kehittämistarve on jo selkeästi rajattu, voi yhteisiä pelisääntöjä ja tavoitteita selkeyttää tehokkaan workshop-päivän aikana. Toimiva vaihtoehto on myös kaksi puolen päivän mittaista workshopia, joiden välillä tiimi voi tehdä itsenäisesti välitehtäviä.

Tukitoimintojen työprosessit kuntoon

Keskeiset kehittämishaasteet tukitoiminnoissa liittyvä usein työnjakoon, prosessien tehottomuuteen, ohjelmistoratkaisujen vajaakäyttöön ja sisäisten asiakaspalvelutaitojen kehittämistarpeisiin. Tavallista on myös se, ettei tukitoimintojen kehittämisessä ole huomioitu ydintoimintojen tarpeita. Arpeetin yrittäjällä on 20 vuoden mittainen kokemus tukitoimintojen kehittämisestä. Ota yhteyttä ja sovi kartoitustapaaminen!

Kiinnostuitko palveluistani?