Tunteet ja hyvinvointi

Arpeeti Oulun seutu

Tunteet ja hyvinvointi

Tunteet ovat olennainen osa ihmisyyttämme. Ne vaikuttavat hyvinvointiimme ja suoriutumiseemme merkittävästi. Me ihmiset olemme erilaisia sen suhteen, miten herkästi meillä tunteita syttyy ja millaisissa tunteita meillä eri tilanteissa herää.

Tunteet tarttuvat ihmisestä toiseen eikä niitä voi koskaan hallita täydellisesti, mutta niiden säätelyä voi jokainen oppia. Tunteista on eniten haittaa meille silloin, kun emme tiedä, mistä ne tulevat. Tietoisuus omista tunteista antaa meille mahdollisuuden säädellä niitä.

Esimerkkejä palveluista

Hyvinvointi, stressi ja tunteet – luento 1 h

Luento antaa tietoa siitä, miten tunteet vaikuttavat hyvinvointiimme ja miten työstä voi palautua parhaiten. Lisäksi kuulijat saavat vinkkejä, miten vaikeitakin tunteita voi käsitellä ja miten tunteet voivat toimia myös voimavarana.

Myötätuntouupumus ihmissuhdetyössä – luento 1 h

Luento on tietopaketti myötätuntouupumuksen syntymekanismeista ja sen ehkäisystä.

Itsemyötätunto ja stressi – luento 1 h

Itsemyötätunto tarkoittaa hyväksyvää ja ystävällistä suhtautumista itseämme kohtaan silloin, kun kohtaamme elämässämme menetyksiä, epäonnistumisia ja riittämättömyyden tunteita. Itsemyötätunto on tunteiden säätelykeino, joka tuo hallinnan tunnetta stressaaviin tilanteisiin. Luennolla pääsee tutustumaan tarkemmin itsemyötätuntoon ja siihen, miksi se vaikuttaa hyvinvointiin.

Itsemyötätuntoa työelämään – valmennukset 4 tai 9 viikkoa

Itsemyötätunto auttaa stressinhallinnassa. Se tuottaa myös vakaata ja realistista itsearvostusta ja parantaa motivaatiota itsensä kehittämiseen. Itsemyötätuntoa kehitetään mindfulness-pohjaisilla harjoituksilla. Valmennus koostuu viikoittaisista 1,5 tunnin mittaisista tapaamisista, joihin sisältyy alustusluentoja, vertaisoppimista ja erilaisia harjoitteita. Jokaisella kerralla osallistujat saavat myös selkeät harjoitteluohjeet kotiin, joiden kanssa voi edetä omaa tahtia.

Opi hellittämään – mindfulness – valmennukset 4 tai 9 viikkoa

Mindfulnessin kautta voi oppia tunnistamaan ja säätelemään paremmin tunteitaan, mutta se on myös paljon enemmän. Mindfulness on asenne, joka tuo syvyyttä myös vuorovaikutukseen. Pitemmästä valmennuksesta osallistujat saavat hyvät lähtökohdat omaehtoiseen mindfulnessin harjoittamiseen ja oman itsensä kehittämiseen. Lyhyemmässä valmennuksessa pääsee puolestaan syvällisesti tutustumaan mindfulnessiin ja sen sopivuuteen omaan elämätilanteeseen. Valmennus koostuu viikoittaisista 1,5 tunnin mittaisista tapaamisista. Kurssilla tutustutaan erilaisiin meditaatioharjoitteisiin ja siihen, miten mindfulnessin voi tuoda osaksi arkea. Jokaisella kerralla pääsee perehtymään myös erilaisiin hyvinvoinnin psykologian teemoihin lyhyiden luentojen kautta.

Työhyvinvointia työnohjauksesta

Työnohjauksessa voi purkaa työhön liittyviä vaikeita tunteita ja jäsentää kuormittavia tilanteita. Työnohjauksen kautta voi löytää uusia keinoja ylläpitää työhyvinvointia ja ehkäistä työuupumusta. Uupuneelle henkilölle työnohjaus ei ole oikea vaihtoehto. Työhyvinvointi voi olla työnohjauksen tavoite sekä ryhmä- että yksilötyönohjauksissa. Yksilöohjauksessa pääse tutkimaan tarkemmin omaa tilannettaan. Ryhmäohjaustilanne puolestaan mahdollistaa vertaistuen ja -oppimisen.

Kiinnostuitko palveluistani?