Itsemyötätunto työelämässä

Arpeeti Oulun seutu

Itsemyötätunto työelämässä

Itsemyötätunto tarkoittaa hyväksyvää ja ystävällistä suhtautumista itseämme kohtaan silloin, kun kohtaamme elämässämme menetyksiä, epäonnistumisia ja riittämättömyyden tunteita. Kyseessä on tunteiden säätelykeino, jonka on osoitettu tutkimuksissa vaikuttavan hyvinvointiin monin eri tavoin ja tuovan hallinnan tunnetta stressaaviin tilanteisiin.

Itsemyötätunto lisää sisäistä motivaatiota, vastuunottoa omista virheistä ja motivaatiota itsensä kehittämiseen. Itsemyötätunto tuottaa myös realistista ja vakaata itsearvostusta, mistä johtuen itsemyötätuntoiset ihmiset eivät anna sosiaalisen vertailun vaikuttaa itseensä niin helposti. Itsemyötätunto on opittavissa oleva taito, jota voi kehittää erilaisilla harjoitteilla.

Lue lisää blogista: Itsemyötätunto – Arpeeti

Esimerkkejä palveluista

Itsemyötätunto ja työelämä – luento 2 h

Luennolla pääsee tutustumaan tarkemmin itsemyötätuntoon ja siihen, millä kaikilla tavoilla itsemyötätunto vaikuttaa suotuisasti työelämään.

Itsemyötätuntoa työelämään – valmennukset 4 tai 9 viikkoa

Valmennus keskittyy erityisesti hyvinvointiin ja itsemyötätuntoon. Itsemyötätuntoa kehitetään mindfulness-pohjaisilla harjoituksilla. Valmennus koostuu viikoittaisista 1,5 tunnin mittaisista tapaamisista, joihin sisältyy alustusluentoja, vertaisoppimista ja erilaisia harjoitteita. Jokaisella kerralla osallistujat saavat selkeät harjoitteluohjeet kotiin.

Myötätuntoinen itsensä johtaminen – ryhmävalmennus

Valmennus koostuu viidestä puolen päivän mittaisesta jaksosta, joihin sisältyy alustusluentoja, erilaisia harjoitteita ja vertaisoppimista. Jokaisella jaksolla osallistujat saavat itsensä johtamiseen työkaluja, joita he pääsevät kokeilemaan käytännössä jaksojen välillä.

Kiinnostuitko palveluistani?