Kehittämisprojektit

Arpeeti Oulun seutu

Kehittämisprojektit

Projektipalveluideni kautta työyhteisöt voivat saada lisäresursseja ja uutta asiantuntijuutta erilaisiin kehittämisprojekteihin tilapäisesti. Minulla on yli 20 vuoden työkokemus erilaista työyhteisöjen kehittämishankkeista ja hallinnon prosessien tehostamishankkeista sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Olen myös työelämän psykologian asiantuntija.

Esimerkkejä palveluista

Workshopit

Workshop- eli työpajatyöskentely soveltuu hyvin työyhteisöjen kehittämiseen silloin, kun kehittämisen kohde on jo hyvin määritelty. Workshop-työskentely voi koostua 2–5:stä päivän tai puolen päivän mittaisesta workshopista, joiden välissä voi olla myös itsenäistä työskentelyä. Workshopit ovat hyvin fasilitoituja, vuorovaikutusta syventäviä ja laajentavia tilaisuuksia, joiden avulla voidaan pysähtyä tehokkaasti erilaisten haasteiden äärelle.

Työyhteisötyönohjaus

Työyhteisötyönohjaus on aikataulutettu tavoitteellinen kehittämisprojekti, johon voi sisältyä myös työpajamaista työskentelyä. Työyhteisötyönohjaus alkaa aina alkukartoituksella, jossa selvitetään ohjauksen alustavat tarpeet ja työyhteisön lähtötilanne. Alkukartoituksessa selvitetään sekä tilaajan että ohjattavien näkemykset. Tämän jälkeen määritellään kehittämistavoitteet yhden tai kahden 1,5 tunnin mittaisen ohjauskerran aikana. Tavoitteista riippuen työyhteisötyönohjaus aikataulutetaan 6–12 kuukauden mittaiselle ajanjaksolle. Tapaamisten väli on 3–4 viikkoa, joiden välissä ohjattavat voivat tehdä erilaisia kehittämiskokeiluja tai havainnointitehtäviä arjessaan. Välitehtävät suunnitellaan aina siten, että ne onnistuvat helposti arjen kiireissä osana päivittäistä työtä. Lähiesimiehen osallistuminen työyhteisöohjaukseen on tärkeää, koska hän on myös yksi ryhmän jäsen.

Valmennusohjelmat

Valmennusohjelmat voivat sisältää myös työohjauksellista työskentelyä ja vertaisryhmissä oppimisista. Tämän lisäksi valmennusohjelmat sisältävät aina luentomuotoista valmennusta. Valmennusohjelmien kesto ja teemat määritellään tapauskohtaisesti.

Projektipäällikköpalvelu

Projektipäällikköpalvelu on hyvä valinta, jos työyhteisöön tarvitaan tilapäistä kehittämistyön asiantuntijaa ja organisoijaa. Projektipäällikköpalvelu tehostaa kehittämistyötä ja tuo asiatuntevan lisähenkilön kehittämistyön tueksi. Laskutus määräytyy ennalta sovittujen tehtyjen tuntien mukaan.

Kiinnostuitko palveluistani?