Johtajan ja
esihenkilön hyvinvointi

Arpeeti Oulun seutu

Johtajan ja esihenkilön hyvinvointi

Johtaminen on kuormittavaa tunne- ja vuorovaikutustyötä. Johtajaan kohdistuu paljon erilaisia vaatimuksia, tunteita ja odotuksia, jotka voivat olla keskenään ristiriitaisia.  Johtaja on myös avainroolissa työyhteisön tunneilmaston luomisessa. Johtajana toimiminen voi olla toisinaan yksinäistä ja johtajuudessa kehittyminen vaatii kykyä itsereflektioon. Johtamistyössäkään ei kannata kuitenkaan jäädä yksin. On hyvä etsiä vertaistukea ja välillä myös pohtia asioita esimerkiksi työnohjaajan kanssa.

Lue lisää blogista: Johdon työnohjaus – Arpeeti

Esimerkkejä palveluista

Johtaminen ja tunteet – luento 2 h

Luennolla saa tuhdin tietopaketin siitä, millä kaikilla tavoilla tunteet vaikuttavat johtamiseen ja johtajan hyvinvointiin.

Itsemyötätuntoinen itsensä johtaminen – luento 2 h

Luennolla saa tietoiskun siitä, mitä itsemyötätunto tarkoittaa ja miten se tukee itsensä johtamista.

Myötätuntouupumus ihmissuhdetyössä – luento 1 h

Luento on tietopaketti myötätuntouupumuksen syntymekanismeista ja sen ehkäisystä.

Itsemyötätuntoa johtajalle ja esihenkilöille – valmennukset 4 tai 9 viikkoa

Valmennus keskittyy erityisesti hyvinvointiin ja itsemyötätuntoon. Itsemyötätuntoa kehitetään mindfulness-pohjaisilla harjoituksilla. Valmennus koostuu viikoittaisista 1,5 tunnin mittaisista tapaamisista, joihin sisältyy alustusluentoja, vertaisoppimista ja erilaisia harjoitteita. Jokaisella kerralla osallistujat saavat selkeät harjoitteluohjeet kotiin. Valmennus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmävalmennuksena.

Itsensä johtamisen ryhmävalmennus johtajille ja esihenkilöille

Valmennus koostuu viidestä puolen päivän mittaisesta jaksosta, joihin sisältyy alustusluentoja, erilaisia harjoitteita sekä vertaisoppimista. Jokaisella jaksolla osallistujat saavat itsensä johtamiseen työkaluja, joita he pääsevät kokeilemaan käytännössä jaksojen välillä. Keskeinen teema valmennuksessa on myös oman hyvinvoinnin kannalta kestävien ratkaisujen löytäminen.

Johdon ja esihenkilöiden työnohjaus

Johdon ja esihenkilöiden työnohjaus voi olla yksilötyönohjausta tai ryhmämuotoista. Työnohjausryhmä voidaan koota saman työyhteisön henkilöistä ja usean eri organisaation henkilöistä. Työohjaus auttaa johtajaa ja esihenkilöä syventämään ja tehostamaan omaa itsereflektiotaan. Työnohjaajan kanssa voi pohtia omaa käyttäytymistään ja sen vaikutusta muihin ihmisiin. Työnohjaajan auttaa myös tekemään näkyväksi ohjattavien uskomuksia. Ryhmäohjaus mahdollistaa lisäksi vertaisoppimisen muilta johtajilta ja esihenkilöiltä.

Kiinnostuitko palveluistani?