Esihenkilöiden tunne- ja vuorovaikutustaidot

Arpeeti Oulun seutu

Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutuksessa kohdataan aina myös tunteiden tasolla. Tunteisiin vetoavat asiat muistetaan hyvin. Tunteet vahvistuvat ja muovautuvat vuorovaikutuksessa, ne myös tarttuvat ihmisestä toiseen. Tunneäly onkin toimivan vuorovaikutuksen perusta.

Vuorovaikutustilanteisiin liittyy ennakoimattomuus. Ennakoimattomuus johtuu siitä, että vuorovaikutuksessa on aina mukana vähintään kaksi yksilöä, joiden vuorovaikutus on keskenään riippuvaista, mutta kumpikaan ei voi varmasti tietää toisen seuraava siirtoa. Usein kuitenkin toimimme vuorovaikutustilanteissa hyvin pitkälle omien uskomustemme ja ennakko-olettamuksiemme kautta. Mitä vahvempia nämä ovat, sitä vahvemmin näemme vuorovaikutustilanteenkin värittyneestä näkökulmasta. Tällöin emme anna vuorovaikutuksen toisille osapuolille mahdollisuutta. Vuorovaikutuksen tulkitseminen omien ennakkokäsitysten kautta johtaa usein myös väärinkäsityksiin ja ristiriitoihin. Dialogitaidot auttavat avoimen vuorovaikutusilmapiirin luomisessa ja ristiriitojen ennaltaehkäisemisessä. Dialogi ei kuitenkaan tarkoita saamaa kuin arkipäiväinen keskustelu.

Lue lisää blogista: Dialogissa on voimaa – Arpeeti

Esimerkkejä palveluista

Tunne- ja vuorovaikutustaidot työelämässä – luento 2 h

Luennolla käydään läpi, miten työelämän vuorovaikutustilanteita voi parantaa tunneälykkyyden ja dialogin kautta. Lisäksi pohditaan, miten erilaiset ryhmäilmiöt vaikuttavat arjen yhteistyöhön.

Työelämän hyvät ja pahat tunnetartunnat – luento 1 h

Luennolla pohditaan, miten tunteiden tarttuminen työyhteisöissä vaikuttaa niin hyvässä kuin pahassa.

Esihenkilön tunne- ja vuorovaikutustaidot – valmennus

Valmennus koostuu viidestä puolen päivän mittaisesta jaksosta, joihin sisältyy alustusluentoja ja erilaisia harjoitteita. Lisäksi opitaan sekä omista että muiden esihenkilöiden kokemuksista. Valmennusryhmä voidaan koota saman työyhteisön esihenkilöistä tai usean eri organisaation henkilöistä.

Kiinnostuitko palveluistani?