Esihenkilöiden itsensä johtaminen

Arpeeti Oulun seutu

Itsensä johtaminen

Itsensä johtaminen ei ole pelkästään ajanhallintaa ja tavoitteiden asettamista – se on oman ajattelunsa, tekojensa ja tunteidensa hallintaa. Itsensä johtaminen on myös omasta työhyvinvoinnistaan huolehtimista. Itsensä johtaminen rakentuu omien arvojen ja itsetuntemuksen varaan. Itsensä johtamisessa suuntaudutaan kohti sisäisesti motivoivia tehtäviä, mutta johdetaan itseä tekemään myös epämieluisempia asioita. Keskiössä on myös omasta yleisestä hyvinvoinnista huolehtiminen.

Itsensä johtamisen taitojen kehittäminen on jatkuvaa työtä. Yksilötasolla tämä vaatii itsetuntemuksen ja erilaisten mielen taitojen kehittämistä. Työyhteisöjen tasolla kyse on rakenteiden ja johtamisjärjestelmien muokkaamista sellaisiksi, jotka ruokkivat sisäistä motivoitumista ja itseohjautuvuutta. Johtamis- ja esihenkilötyössä itsensä johtamisen taidot ovat perusta muiden ihmisten onnistuneelle johtamiselle.

Lue lisää blogista: Itsensä johtaminen – Arpeeti

Esimerkkejä palveluista

Itsensä johtamisen yksilövalmennus

Valmennus koostuu 8–12:sta tunnin mittaisesta ohjauskerrasta. Tämän henkilökohtaisen kehittymisprosessin aikana ohjattava pääsee pohtimaan omaan toimintaansa ja arvojaan ammattilaisen johdolla. Samalla voidaan pohtia omaa johtamisidentiteettiä ja jäsentää johtamistyön elementtejä.

Itsemyötätuntoinen itsensä johtaminen – luento 2 h

Luennolla saa tietoiskun siitä, mitä itsemyötätunto tarkoittaa ja miten se tukee itsensä johtamista.

Myötätuntoinen itsensä johtamisen ryhmävalmennus johtajille ja esihenkilöille 

Valmennus koostuu viidestä puolen päivän mittaisesta jaksosta, joihin sisältyy alustusluentoja, erilaisia harjoitteita ja vertaisoppimista. Jokaisella jaksolla osallistujat saavat itsensä johtamiseen työkaluja, joita he pääsevät kokeilemaan käytännössä jaksojen välillä.

Mindfulness ja itsensä johtaminen – 9 viikon ryhmävalmennus johtajille ja esihenkilöille

Mindfulness-harjoittelu kehittää sellaisia taitoja, jotka ovat olennaisia itsensä johtamisessa. Tämä vaatii kuitenkin pitkäkestoista ja säännöllistä harjoittelua. Valmennus kostuu yhdeksästä 1,5 tunnin mittaisesta tapaamisesta valmentajan ja ryhmän kanssa. Jokaisella kerralla osallistujat saavat ajantasaista tietoa mindfulnessista ja itsensä johtamisesta, selkeät harjoitteluohjeet kotiin sekä vertaistukea harjoittelun onnistumiseksi ja oman johtamistyön kehittämiseen.

Kiinnostuitko palveluistani?