Joh­ta­mi­nen

Arpeeti Oulun seutu

Joh­ta­mi­nen

Joh­ta­mi­nen ei  ole help­poa. Se on vaa­ti­vaa tun­ne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­työ­tä, jos­sa onnis­tu­mi­sen taus­tal­la ovat myös joh­ta­jan hyvät itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­dot. Joh­ta­jaan koh­dis­tuu ala­ti pal­jon eri­lai­sia vaa­ti­muk­sia ja odo­tuk­sia, jot­ka voi­vat olla kes­ke­nään ristiriitaisia.

Autan sinua onnis­tu­maan joh­ta­mis­työs­sä­si. Laa­duk­kaas­ta joh­ta­mi­ses­ta ja lähi­joh­ta­mis­työs­tä hyö­tyy koko työyhteisö.

Tutus­tu pal­ve­lui­hin tarkemmin

Joh­ta­jan ja esi­hen­ki­lön hyvinvointi

Esi­hen­ki­löi­den itsen­sä johtaminen

Esi­hen­ki­löi­den tun­ne- ja vuorovaikutustaidot

Dia­lo­gi­nen johtaminen

Kiin­nos­tuit­ko palveluistani?