Blo­gi

Lue Mer­jan aja­tuk­sia esi­mer­kik­si työ­hy­vin­voin­nis­ta, joh­ta­mi­ses­ta ja työnohjauksesta.

Arpeeti Oulun seutu
0

Itsen­sä joh­ta­mi­nen yksi­lön näkökulmasta

Itsen­sä joh­ta­mi­ses­sa suun­tau­du­taan koh­ti sisäi­ses­ti moti­voi­via teh­tä­viä, mut­ta joh­de­taan itseä teke­mään myös epä­mie­lui­sem­pia teh­tä­viä. Teh­tä­vät voi­vat liit­tyä työ­hön tai laa­jem­min­kin elämään, […]