Arvot ja itsemyötätunto itsensä johtamisen perustana

 In Blogi, Itsemyötätunto, Itsensä johtaminen

Arvot auttavat tekemään valintoja arjessa. Kun arvot on määritelty, voi arjen kiireessä tehdä helposti valintojaan arvojen pohjalta. Jos nyt jään ylitöihin, edistääkö tämä arvoani esimerkiksi siitä, että haluan viettää aikaa enemmän perheeni kanssa. Omia arvoja kannattaa pysähtyä pohtimaan perusteellisesti ajoittain. Voi miettiä ajankäyttöään ja pohtia, kuvaako se sellaista elämää, mitä haluaa elää. Voi myös miettiä eri elämän alueita ja pohtia, mitä asioita pitää tärkeänä. Arvot kannattaa kirjoittaa itselle ylös ja pitää niitä aluksi myös näkyvillä. Arvoista voi muistuttaa myös jokin kuva. Arvot konkretisoituvat ajankäyttönä, tekoina ja priorisointeina arjessa.

Itsemyötätunto on hyödyllinen taito, kun pyrimme arjessa tekemään arvojemme mukaisia tekoja. On hyvä tiedostaa, ettei arvojen mukaisten tekojen tekeminen onnistu joka hetki. Itsemyötätunto tuo kuitenkin sinnikkyyttä yrittää uudestaan. Itsekriittisyys johtaa puolestaan helpommin luovuttamiseen. Itsemyötätunto on tunteidensäätelyn keino, johon kuuluu tietoinen läsnäolo, yleisen ihmisyyden kokemus ja ystävälliset teot itseä kohtaan. Voit lukea tarkemmin itsemyötätunnon osa-alueista aiemmasta blogistani: Itsemyötätunto – mistä oikeastaan on kyse? – Arpeeti Itsemyötätunnon kautta voi omia mielensisältöjä oppia havainnoimaan ulkopuolisen tarkkailijan silmin – metatietoisesti. Tällöin ei ole jatkuvasti muuttuvien välillä järkevien ja välillä järjettömien mielensisältöjen ja impulssien vietävissä. Näin itseäänkin voi johtaa paremmin ja todennäköisemmin tulee siten tehtyä arvojen mukaisia tekoja. Metatietoisena pääsee paremmin myös omien arvojensa jäljille ja huomaa, kun on harhautunut omien arvojen mukaiselta polulta pois.

Itsemyötätunto toimii paremmin kuin itsekriittisyys ja rangaistukset. Usein itsemyötätuntoa pelätään, koska sen ajatellaan johtavan jollakin tavalla löperöön toimintaan. Itsemyötätunto kuitenkin lisää oman toiminnan parantamiseen liittyvää motivaatiota. Liiallinen itsekritiikki puolestaan ylläpitää stressitilaa ja kapeaa ajattelukykyä. On eri asia kohdata epäonnistumiset myötätunnon kuin rangaistuksen kautta. Epäonnistuminen jo sinänsä aiheuttaa meissä monenlaisia vaikeita tunteita: pettymystä, häpeää ja syyllisyyttä. Ei ole siten tarpeen enää lisätä negatiivisia tunteita omalla syyttävällä sisäisellä puheella. Epäonnistumisen yhteydessä on tärkeää päästä positiivisten tunteiden tilaan, jossa voidaan paremmin pohtia uusia toimintavaihtoehtoja ja yrittää uudelleen. Negatiiviset tunteet usein lannistavat lisää.

Mitä minä tarvitsen – on peruskysymys itsemyötätunnossa. Emme voi vastata tuohon kysymykseen ellemme tiedä, mitä todella haluamme elämässämme. Siksi on tärkeää selvittää ydinarvomme. Ne kertovat, mikä on merkityksellistä elämässämme. Arvojen määrittäminen lisää itsemyötätuntoisuutta elämässä. On helpompi tehdä itsemyötätuntoisia tekoja, kun omat arvot on selvitetty ja ne toimivat ohjenuorana arjessa. Toisaalta itsemyötätunto lisää kykyä huomioida paremmin omat tarpeemme ja arvomme.

Arvoja ei tarvitse perustella järkisyillä. Arvot luovat elämälle merkityksellisyyttä. Arvojen toteuttamisesta seuraa luonnollisia sisäisiä palkkioita. Syntyy sisäistä motivaatiota. Sisäisessä motivaatiossa itse tekeminen on palkkio, koska tekemisestä seuraa tyydytystä. Lue motivaatiosta lisää aiemmasta blogistani: Motivaatio itsensä johtamisessa – Arpeeti Arvot vastaavat esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä haluan kaikista eniten tehdä?
 • Miten haluan olla suhteessa itseeni, muihin ihmisiin ja ympäristöön.
 • Mihin haluan käyttää aikaa?
 • Millainen ihminen haluan olla?
 • Millaisia vahvuuksia haluan kehittää itsessäni?
 • Miten haluan käyttäytyä?
 • Millaisia ihmissuhteita haluan vaalia?

Arvot voivat olla hyvinkin abstrakteja, joten niitä on hyvä konkretisoida tavoitteiksi, jotka ohjaavat tekoja arjessa. Tavoitteiden pitää olla realistisia. Jos tavoitteesi on voida hyvin, voi tavoite olla lisätä liikuntaa. Teko voi olla esimerkiksi se, että kokeilet erilaisia liikuntalajeja ja etsit itsellesi sellaisen, josta pidät. Ei tarvitse heti lähteä harjoittelemaan maratonille. Arvoja voi lähteä toteuttamaa erilaisten kokeilujen kautta pienin askelin.

Arvoista ei ole tarkoitus rakentaa vaativia uusia sääntöjä, joista puuttuu palkitsevuus ja tuntuu, että suoritat elämää. Tästä varoittaa Arto Pietikäinen Joustava mieli kirjassaan ”Kohti arvoistasi”. Kun arvojen toteuttaminen alkaa tuntua suorittamiselta, on tärkeää pysähtyä. Arvot eivät ole käskyjä, vaikka ne edustavatkin itselle tärkeitä asioita. Kun huomaat esimerkiksi tällaisia ajatuksia, voi kyseessä ollakin vaativa sääntö:

 • Hyvän isän/äidin pitäisi….
 • En voi olla hyvä työntekijä ellen aina….
 • Minun pitää aina…
 • Minun täytyy….

Sääntöjen takaa voi löytyä kuitenkin arvoja. Niitä voi kääntää positiivisemmiksi arvoiksi: En saa tehdä virheitä. => Haluan olla pätevä asiantuntija työssäni. Kannattaa olla tarkkana, koska mielesi taipumus on ottaa ajatukset vastaan käskyinä niin hyvässä kuin pahassa.

Arvojen toteuttamisessa ei voi epäonnistua, koska joka hetki voi valita uudelleen ja uudelleen, että toimii arvojensa mukaisesti. Aivojemme luontainen taipumus on toimia hetkellisten mielensisältöjemme mukaan. Evoluutiossa on ollut eloonjäämisen kannalta tärkeämpää pystyä reagoimaan nopeasti kuin pohtia hitaasti omaa mielen sisältöä. Metatietoisuus auttaa päihittämään aivojen automaattiset reaktiot. Se on kuitenkin raskasta emmekä kykene siihen helposti stressaantuneina ja kiireisinä. Arvojen määrittäminen auttaa meitä arjen kiireessä juuri aivojen luontaisen taipumuksen kautta. Kun arvot on pohdittu valmiiksi ja ne ovat kirkkaana mielessä, voimme tehdä arvojamme tukevia päätöksiä myös nopeasti.

Arvojen työstäminen ei onnistu hetkessä, vaan sille voi kannattaa varata aikaa. Arvojen pohtimiseen on erilaisia menetelmiä. Haluatko lähteä pohtimaan arvojasi? Arvojen määrittämiseen käytetty panostus, palkitsee varmasti hyvinvointina. Kysy yksilövalmennusta tai ryhmävalmennusta työyhteisölle: merja.julkunen@arpeeti.fi.

Etätapaamiset ja välitehtävät

 • Yksilövalmennus 3 x 1 h – 350 €
 • Ryhmävalmennus maksimissaan 8 henkilöä 3 x 1,5 h – 950 €

Pyydä erikseen tarjous lähivalmennuksista. Hinnat pitävät sisällään arvonlisäveron 24 %.

Lue lisää:

Arto Pietikäinen (2019). Kohti Arvoistasi. Suuntaa Mielekkäisiin muutoksiin. Duodecim.

Germer, Neff (2019). Teaching the Mindful Self-Compassion Program. A Guide for Professionals.

Ostafin (2015). Taming the Wild Elephant: Mindfulness and Its Role in Overcoming Automatic Mental Processes. Teoksessa: Handbook of Mindfulness and Self-Regulation.

Recommended Posts