Arpee­ti hyväk­syt­ty toi­mit­ta­jak­si Monet­ran kilpailutuksessa

 In Ajankohtaista, Uutiset

Monet­ra on hyväk­sy­nyt Arpee­tin yhdek­si työ­noh­jaus­pal­ve­lui­den toi­mit­ta­jak­si. Dynaa­mi­nen kil­pai­lu­tus koh­dis­tui seu­raa­vien kun­tien työnohjauspalveluihin:

  • Hai­luo­don kunta
  • Iin kunta
  • Limin­gan kunta
  • Lumi­joen kunta
  • Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri Ky
  • Oulun kaupunki 

Sopi­mus­kausi päät­tyy 31.12.2025.

Uusimmat artikkelit