Arpee­ti hyväk­syt­ty Osaon työnohjaustoimittajaksi

 In Ajankohtaista, Uutiset

Arpee­ti on hyväk­syt­ty yhdek­si työ­noh­jaus­pal­ve­lui­den pui­te­so­pi­mus­toi­mit­ta­jak­si Oulun seu­dun kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mään kai­kil­la osa-alueil­la. Han­kin­ta on jaet­tu kuu­teen osa-alu­ee­seen: yksi­lön­työ­oh­jaus, ryh­mä­työ­noh­jaus, työyh­tei­sö­työ­noh­jaus, esi­mies­ten työ­noh­jaus, krii­si­työ­noh­jaus ja työ­noh­jaa­jien työ­noh­jaus. Sopi­mus­kausi on 01.08.2021 — 31.07.2023. Sopi­mus­ta voi­daan jat­kaa kah­del­la yhden vuo­den optiovuodella.

Recommended Posts