Arpeeti logo

Arpeeti auttaa tuomaan tolokkua työelämään ja löytämään muutokseen tarvittavat voimavarat organisaation ja työntekijän itsensä sisältä.

Arpeeti Oulun seutu

Tolokkua työelämään

Arpeeti haluaa mahdollistaa palveluillaan uusien voimavarojen ja erilaisen osaamisen kehittämisen työelämässä. Palvelut edistävät hyvinvointia ja suorituskykyä. Keskiössä ovat aina asiakkaan tarpeet.

Hyvät ratkaisut ovat usein yksinkertaisia ja käytännönläheisiä. Arpeetin toimintaa ohjaakin olennaiseen keskittyminen ja maalaisjärki – eli tolokku työelämässä.

Arpeeti kasvi-ikoni

Kasvu ja kehitys

Elinikäinen oppiminen ja jatkuva kehittäminen ovat osa työelämää. Palveluni auttavat sinua tehostamaan kokemuksista oppimista, ylläpitämään hyvinvointia ja kehittämään työyhteisöjen toimintaa.

Arpeeti aurinko-ikoni

Energiaa työelämään

Kun voi hyvin, se näkyy myös työnjäljessä. Työhyvinvoinnin saavuttaminen ei ole sattumankauppaa, vaan sen eteen on tehtävä aktiivisesti töitä. Autan löytämään keinot työhyvinvoinnin saavuttamiseen ja ylläpitämiseen. Työyhteisö on niin vahva kuin sen työntekijät ovat.

Arpeeti Aalto-ikoni

Toiminnan ulappa

Johtaminen, vuorovaikutus ja muutokset ovat työelämän jokapäiväisiä haasteita. Palveluni antavat sinulle työkaluja näiden haastavien tilanteiden selvittämiseen ja opit löytämään ratkaisuja organisaation sisältä.

Arpeeti Merja Julkunen

Yrittäjäesittely

Työelämän sujuvuus ja ihmisten hyvinvointi ovat lähellä sydäntäni. Hyvinvointi on perusta sille, että ihmiset jaksavat, viihtyvät ja kehittyvät työssään. Organisaatioiden prosessien selkeys ja toimivuus puolestaan vaikuttavat suunnattomasti työmotivaatioon ja toiminnan tuloksiin.

Haluan olla kehittämissä työelämää ihmisten ja organisaatioiden hyväksi. Tähän työhön perspektiiviä tuo 25 vuoden mittainen työurani yksityis- ja julkissektorin esimies- ja kehittämistehtävissä. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri sekä kasvatustieteiden maisteri kasvatuspsykologiasta. Jälkimmäiset opinnot olen erityisesti suunnannut työelämän ja työhyvinvoinnin psykologiaan. Tällä hetkellä teen väitöskirjaa itsemyötätunnon yhteydestä työuupumukseen ja työn imuun. Olen myös työnohjaaja STOry, mindfulness‑tunnetaitovalmentaja ja minulla on suoritettuna opettajan pedagogiset opinnot.

Asiakaskokemuksia

  • Olen Merjan kanssa jutellessani selkiyttänyt omia ajatuksiani ja tavoitteitani yrittäjänä. Tunnelma valmennuksissa on ollut rento ja avoin.

    Niina Ailovuo Sielunliike
  • Olen tehnyt Merjan kanssa yhteistyötä eri yhteyksissä. Hänellä on vankka asiantuntemus monista työhön liittyvistä teemoista, niin kouluttajana kuin työnohjaajana. Yhteistyö on ollut mutkatonta ja sujuvaa.

    Heli Kurikkala Oulun yliopisto
  • Merja on kouluttajana ryhmän yksilölliset tarpeet huomioiva, asiansa erinomaisesti osaava ammattilainen. Hänen luomansa tunnelma opetustilanteissa kannustaa oppimaan ja vuorovaikutukseen sekä ryhmän toisten jäsenten, että kouluttaja-Merjan kanssa. Suosittelen Merjaa lämpimästi asiantuntijaksi ja erinomaisen tunnelman luojaksi opetustilanteisiin.

    Outi Heikkilä koulutuspäällikkö PSK-Aikuisopisto